Llety

gwlaugwlau2Mae gennym chwe stafell wely clyd, glân a chynnes yma.  Ar gyfer y rhai bach mae gennym wlâu dros dro a chrud teithio y gallwn eu gosod yn yr ystafell.

Mae tair ystafell yn wynebu’r mîor a thair yn wynebu cefn gwlad.

I sicrhau brecwast gwerth chweil rydym yn prynu bwydydd lleol neu Gymreig pan fo hynny’n bosib:

Selsig a chig moch Bwydlyn
Wyau pen domen Foel Isaf
Iogyrt Llaeth y Llan
Menyn Sir Gâr
Bara Becws Llanaelhaearn

Our cooked breakfast was excellent and we left in the morning feeling we had stayed with friends. Since 2013 we have stayed in about 150 B+Bs or hotels but, even before their refurbishment, we would put Bryn Eisteddfod in the top 10%. TripAdvisor Reviewer

CADW LLE


Digonedd o le parcio
WiFi am ddim
Bar Trwyddedig
Man diogel i gadw beic
Cludo bagiau
Talu am bopeth gyda cherdyn
Cludiant o’r orsaf drenau
Croeswir cŵn tywys Croeswir cŵn tywys
Apple Pay
Prydau ysgafn
Gwasanaeth sychu dillad

 

Comments are closed.

  • Ymholiadau

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fryn Eisetddfod, cysylltwch unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos.
  • Trwyddedig

    Mae Bryn Eisteddfod yn eiddo trwyddedig ac felly rydym yn gallu cynnig popeth o beint hwyr i frecwast siampên.
  • Sut i Gyrraedd

    Os oes gennych chi iPhone fe allwn anfon pin atoch. Fel arall cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau gan Google Maps.