Rhwng môr a mynydd ar gyrion Penrhyn Llŷn ac Eryri, dyma leoliad hwylus i fwynhau’r ardal neu wneud dim ond ymlacio. Yn llythrennol ar Lwybr yr Arfordir a dim ond 700m o’r môr ble mae’r haul yn machlud yn odidog.
Chwe stafell braf gyda golygfeydd o fôr a mynydd.
Awyrgylch hamddenol braf i sicrhau bod eich gwyliau bach efo ni yn ddifyr a chofiadwy.
O fewm munudau o gerdded at draeth sy’n cadw cwmni i forloi, adar di-ri a machlud bythgofiadwy.
O fewn chwarter awr o ymylon Eryri a golygfeydd godidog.
  • Ymholiadau

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fryn Eisetddfod, cysylltwch unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos.
  • Trwyddedig

    Mae Bryn Eisteddfod yn eiddo trwyddedig ac felly rydym yn gallu cynnig popeth o beint hwyr i frecwast siampên.
  • Sut i Gyrraedd

    Os oes gennych chi iPhone fe allwn anfon pin atoch. Fel arall cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau gan Google Maps.