Author Archives bryn99eistedd

Ebrill 13, 2016
Sylwadau wedi eu Diffodd ar Bwyd

Bwyd

cinio

Cymdeithasau a phartïon
Rydym yn croesawu ymholiadau gan griwiau a hoffai alw draw am bryd o fwyd. Gallwn gynnig bwffe oer neu boeth, neu fe allwn weini pryd o fwyd ar blât i bawb – holwch a fe wnawn ein gorau i gynnig yr hyn sydd yn eich siwtio chi.

Cinio dydd Sul
Bob dydd Sul, o hanner dydd tan 2:00 y p’nawn, rydym yn cynnig cinio dydd Sul tri chwrs. Cig eidion, cig oen, twrci a phorc a dewis da o lysiau a grefi bendigedig. Te a choffi am ddim ar gael i ddilyn.

Oedolyn 3 chwrs: £18.50
Oedolyn 2 gwrs: £16.00
Plentyn oed ysgol uwchradd: £11.00
Plentyn oed ysgol gynradd: £6.50
Plentyn bach/babi: £3.50

Enghraifft o Fwydlen Cinio Sul

Excellent choice of four roasts and vegetarian option with ample choice of vegetable accompaniements. Home made starers and tasty puddings. The setting is stunning , the dining room light and relaxing. Very friendly owners. Highly recommended. TripAdvisor Reviewer

Dylid cadw bwrdd. Ffoniwch rŵan: 01286 660 017 neu ebostiwch i gadw lle.

 

Read More
Medi 1, 2016
Sylwadau wedi eu Diffodd ar Croeso i Fryn Eisteddfod

Croeso i Fryn Eisteddfod

blaen

Rhwng môr a mynydd ar gyrion Penrhyn Llŷn ac Eryri, dyma leoliad hwylus i fwynhau’r ardal neu wneud dim ond ymlacio. Yn llythrennol ar Lwybr yr Arfordir a dim ond 700m o’r môr ble mae’r haul yn machlud yn odidog.

Read More
Ionawr 6, 2016
Sylwadau wedi eu Diffodd ar Cinio Nadolig

Cinio Nadolig

twrci

Gwledd 5 cwrs – £22.50

Rydym yn hyderus bod gennym fwydlen i dynnu dŵr o’ch dannedd ac y byddwch yn dod atom rhyw ben i ddathlu’r Nadolig, boed hynny’n y prynhawn neu gyda’r nos.

Gallwn dderbyn grwpiau o hyd at 40 o bobl ond rydym hefyd yn croesawu grwpiau llai yn ogystal ag unigolion, teuluoedd a chyplau.

Cliciwch isod am y fwydlen eleni:

Bwydlen Nadolig – £22.50

I sicrhau dyddiad eich cinio gofynnwn yn garedig i chi am flaendal o £5 y pen ynghyd â’ch dewis o fwyd a nifer o bobl. Yna, ar derfyn eich pryd fe gewch anfoneb ar gyfer y gweddill fydd yn ddyledus.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

Read More
Ionawr 25, 2014
Sylwadau wedi eu Diffodd ar Amdanom

Amdanom

blodauBE6IMG_7618-2


Gŵr a gwraig ydan ni a brynodd Bryn Eisteddfod ym mis Tachwedd 2015. Mae gologfeydd godidog o’r môr o ble bynnag ydach chi yma, y bar, y stafell wydr, rhai o’r lloffttydd a’r gerddi.

Llety – Ein nod yw cynnig llety, bwy a diod o safon am bris rhesymol a hynny mewn lleoliad braf iawn. Y bwriad yw gwneud eich amser efo ni yn gofiadwy iawn.

Read More
Ionawr 25, 2016
Sylwadau wedi eu Diffodd ar Llety

Llety

gwlaugwlau2Mae gennym chwe stafell wely clyd, glân a chynnes yma.  Ar gyfer y rhai bach mae gennym wlâu dros dro a chrud teithio y gallwn eu gosod yn yr ystafell.

Mae tair ystafell yn wynebu’r mîor a thair yn wynebu cefn gwlad.

I sicrhau brecwast gwerth chweil rydym yn prynu bwydydd lleol neu Gymreig pan fo hynny’n bosib:

Selsig a chig moch Bwydlyn
Wyau pen domen Foel Isaf
Iogyrt Llaeth y Llan
Menyn Sir Gâr
Bara Becws Llanaelhaearn

Our cooked breakfast was excellent and we left in the morning feeling we had stayed with friends. Since 2013 we have stayed in about 150 B+Bs or hotels but, even before their refurbishment, we would put Bryn Eisteddfod in the top 10%. TripAdvisor Reviewer

CADW LLE


Digonedd o le parcio
WiFi am ddim
Bar Trwyddedig
Man diogel i gadw beic
Cludo bagiau
Talu am bopeth gyda cherdyn
Cludiant o’r orsaf drenau
Croeswir cŵn tywys Croeswir cŵn tywys
Apple Pay
Prydau ysgafn
Gwasanaeth sychu dillad

 

Read More
  • Ymholiadau

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fryn Eisetddfod, cysylltwch unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos.
  • Trwyddedig

    Mae Bryn Eisteddfod yn eiddo trwyddedig ac felly rydym yn gallu cynnig popeth o beint hwyr i frecwast siampên.
  • Sut i Gyrraedd

    Os oes gennych chi iPhone fe allwn anfon pin atoch. Fel arall cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau gan Google Maps.