Golffio

golfnefynbach

Clwb Golf Nefyn, 20 munud o yrru o Fryn Eisteddfod

Mae goledd orllewin Cymru’n gartref i lu o glybiau golff godidog gan gynnwys Pwllheli, Nefyn, Abersoch, Caernarfon and Porthmadog.

Ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn Peninsula mae Bryn Eisteddfod o fewn 20 munud yn y car o bob un o’r cyrsiau hyn. Gallwn gynnig pecyn golffio arbennig i grwpiau a chyplau gan sicrhau cynigion arbennig ar ffioedd chwarae os ydych eisiau trefnu eich gwyliau golff eich hunain. Er enghraifft gallwn gynnig gostyngiad o 20% oddi ar ffioedd Clwb Golff Pwllheli, sydd yn rhannol lincs, rhannol parc, wedi ei leoli ar arfordir Bae Ceredigion. Mae’n glwb hyfryd gyda golygfeydd anhygoel o arfordir Cymru hyd at ysblander Eryri.

Gwefannau clybiau unigol:

Pwllheli

Abersoch

Nefyn

Porthmadog

Caernarfon

Comments are closed.

  • Ymholiadau

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fryn Eisetddfod, cysylltwch unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos.
  • Trwyddedig

    Mae Bryn Eisteddfod yn eiddo trwyddedig ac felly rydym yn gallu cynnig popeth o beint hwyr i frecwast siampên.
  • Sut i Gyrraedd

    Os oes gennych chi iPhone fe allwn anfon pin atoch. Fel arall cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau gan Google Maps.