Cinio Nadolig

twrci

Gwledd 5 cwrs – £22.50

Rydym yn hyderus bod gennym fwydlen i dynnu dŵr o’ch dannedd ac y byddwch yn dod atom rhyw ben i ddathlu’r Nadolig, boed hynny’n y prynhawn neu gyda’r nos.

Gallwn dderbyn grwpiau o hyd at 40 o bobl ond rydym hefyd yn croesawu grwpiau llai yn ogystal ag unigolion, teuluoedd a chyplau.

Cliciwch isod am y fwydlen eleni:

Bwydlen Nadolig – £22.50

I sicrhau dyddiad eich cinio gofynnwn yn garedig i chi am flaendal o £5 y pen ynghyd â’ch dewis o fwyd a nifer o bobl. Yna, ar derfyn eich pryd fe gewch anfoneb ar gyfer y gweddill fydd yn ddyledus.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

Comments are closed.

  • Ymholiadau

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fryn Eisetddfod, cysylltwch unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos.
  • Trwyddedig

    Mae Bryn Eisteddfod yn eiddo trwyddedig ac felly rydym yn gallu cynnig popeth o beint hwyr i frecwast siampên.
  • Sut i Gyrraedd

    Os oes gennych chi iPhone fe allwn anfon pin atoch. Fel arall cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau gan Google Maps.