Bwyd

cinio

Cymdeithasau a phartïon
Rydym yn croesawu ymholiadau gan griwiau a hoffai alw draw am bryd o fwyd. Gallwn gynnig bwffe oer neu boeth, neu fe allwn weini pryd o fwyd ar blât i bawb – holwch a fe wnawn ein gorau i gynnig yr hyn sydd yn eich siwtio chi.

Cinio dydd Sul
Bob dydd Sul, o hanner dydd tan 2:00 y p’nawn, rydym yn cynnig cinio dydd Sul tri chwrs. Cig eidion, cig oen, twrci a phorc a dewis da o lysiau a grefi bendigedig. Te a choffi am ddim ar gael i ddilyn.

Oedolyn 3 chwrs: £18.50
Oedolyn 2 gwrs: £16.00
Plentyn oed ysgol uwchradd: £11.00
Plentyn oed ysgol gynradd: £6.50
Plentyn bach/babi: £3.50

Enghraifft o Fwydlen Cinio Sul

Excellent choice of four roasts and vegetarian option with ample choice of vegetable accompaniements. Home made starers and tasty puddings. The setting is stunning , the dining room light and relaxing. Very friendly owners. Highly recommended. TripAdvisor Reviewer

Dylid cadw bwrdd. Ffoniwch rŵan: 01286 660 017 neu ebostiwch i gadw lle.

 

Comments are closed.

  • Ymholiadau

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fryn Eisetddfod, cysylltwch unrhyw adeg o'r dydd neu gyda'r nos.
  • Trwyddedig

    Mae Bryn Eisteddfod yn eiddo trwyddedig ac felly rydym yn gallu cynnig popeth o beint hwyr i frecwast siampên.
  • Sut i Gyrraedd

    Os oes gennych chi iPhone fe allwn anfon pin atoch. Fel arall cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau gan Google Maps.